Thuyền viên Trần Văn Hùng của tàu du lịch Hùng Long có hành vi dùng điện thoại quay video các khách nữ lên thuyền tắm tráng. Thuyền viên Hùng sau đó bị các du khách bắt quả tang và báo cơ quan chức năng xử lý.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>