Buôn người là việc mua bán con người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, hoặc bóc lột tình dục đem lại lợi ích tài chính cho kẻ buôn người hoặc những người khác. Điều này có thể bao gồm việc kiếm cô dâu trong bối cảnh hôn nhân bị ép buộc,hoặc dùng để lấy nội tạng hoặc mô, bao gồm cả việc thay thế và loại bỏ trứng. Nạn buôn người có thể xảy ra trong một quốc gia hoặc đa quốc gia. Nạn buôn người là tội ác chống lại người vì đã vi phạm quyền di chuyển của nạn nhân thông qua cưỡng chế và vì khai thác người đó theo góc độ thương mại.Nạn buôn người là việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, và không nhất thiết phải liên quan đến sự di chuyển của người này từ nơi này sang nơi khác.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), chỉ riêng lao động cưỡng bức (một thành phần của buôn người) đã tạo ra khoảng 150 tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm kể từ năm 2014.Năm 2012, ILO ước tính rằng 21 triệu nạn nhân bị buộc phải làm nô lệ trong thời hiện đại. Trong số này, 14,2 triệu (68%) bị bóc lột ép lao động, 4,5 triệu (22%) bị bóc lột tình dục và 2,2 triệu (10%) bị bóc lột ép lao động cưỡng bức do nhà nước áp đặt.Tổ chức Lao động Quốc tế đã báo cáo rằng lao động trẻ em, dân tộc thiểu số và người di cư không thường xuyên có nguy cơ đáng kể đối với các hình thức bóc lột cực đoan hơn. Thống kê cho thấy hơn một nửa trong số 215 triệu lao động trẻ trên thế giới được quan sát là thuộc các lĩnh vực nguy hiểm, bao gồm mại dâm cưỡng bức và cưỡng bức ăn xin trên đường ph. Các dân tộc thiểu số và các nhóm người bị thiệt thòi rất cao được ước tính làm việc trong một số lĩnh vực khai thác và độc hại nhất, như thuộc da, khai thác mỏ và khai thác đá
Nạn buôn người được cho là một trong những hoạt động phát triển nhanh nhất của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>