Nằm cách đất liền gần 40km với nhiều bãi cát trắng trải dài, xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Hiện địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, nhằm phát triển du lịch bền vững.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>