++ Video này mình thông báo một số tin tức mới của Server cho các bạn cùng biết. Nhớ like, share video. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để ủng hộ mình ra những video tiếp theo !!!

++ IP Sever : minegg.com

++ Link Fanpage tienthanh2929 :

++ Link Gruop MineGG.com :

++ Link NoNoLive DTJ Gaming : và

++ Link NimoTV DTJ Gaming :

++ ID NoNoLive của mình : 47467169
++ ID NimoTV của mình : 351696529

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

One thought on “RIP Linh Vật Lợn 1 Sao Đệ Nhị =(( l MineGG SkyBlock l DTJ Gaming”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>