Bạn đang xem bộ video hướng dẫn học Autocad 3D từ căn bản đến nâng cao.
Các bạn đăng ký kênh Vncivil để cập nhật các bài học mới nhất trong bộ bài học nhé.
……….

Phần 2: Giới thiệu giao diện AutoCAD 3D, hệ tọa độ
Bài số 2
Giao diện AutoCAD 3D
Bài số 3
Tạo nhiều khung hình vẽ trong 1 không gian vẽ, định hướng trong không gian 3D
Bài số 4
Hệ tọa độ trong AutoCAD 3D
Bài số 5
Truy bắt điểm chính xác trong CAD 3D
Phần 3: Các lệnh vẽ đối tượng 3D (Primitive)
Bài số 6
Vẽ hình hộp, hình trụ tròn
Bài số 7
Hướng dẫn bài tập thực hành
Bài số 8
Vẽ hình nón, hình cầu
Bài số 9
Vẽ hình chóp , hình nêm, hình xuyến
Bài số 10
Lệnh vẽ đối tượng 3D đa tuyến (POLYSOLID)
Phần 4: Các lệnh vẽ đối tượng 3D từ hình 2D (SOLID, SURFACE 3D Model)
Bài số 11
Lệnh EXTRUDE, PRESSPULL
Bài số 12
Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh EXTRUDE, PRESSPULL
Bài số 13
Lệnh SWEEP
Bài số 14
Lệnh LOFT
Bài số 15
Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh SWEEP, LOFT
Bài số 16
Lệnh REVOLVE
Bài số 17
Hướng dẫn bài tổng kết chương
Phần 5: Edit đối tượng trong CAD 3D
Bài số 18
Các lệnh REGION, SUBTRACT, UNION, INTERSECT
Bài số 19
Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh REGION, SUBTRACT, UNION, INTERSECT
Bài số 20
Lệnh tìm phần giao giữa các khối (INTERFERE)
Bài số 21
Lệnh cắt đối tượng (SLICE)
Bài số 22
Lệnh bo tròn cạnh, vát mép cạnh cho khối
Bài số 23
Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh FILLETEDGE, CHAMFEREDGE
Bài số 24
Solid Editting _Phần 1: Lựa chọn Edit cho FACE
Bài số 25
Solid Editting_Phần 2: Lựa chọn Edit cho EDGE
Bài số 26
Solid Editting_Phần 3: Lựa chọn Edit cho BODY
Bài số 27
Bài QUIZ tổng kết cuối chương
Phần 6: Các phép biến hính và dời hình trong CAD 3D
Bài số 28
Lệnh COPY, MOVE, 3DMOVE
Bài số 29
Lệnh MIRROR3D, 3DROTATE, ROTATE3D
Bài số 30
Lệnh 3D SCALE, 3D ALIGN
Bài số 31
Lệnh 3D ARRAY, ARRAY
Bài số 32
Hướng dẫn bài tập thực hành cuối chương 5_Bài 1
Bài số 33
Hướng dẫn bài tập thực hành cuối chương 5_Bài 2
Phần 7: Viết chữ, đo kích thước trong 3D
Bài số 34
Viết chữ, đo kích thước trong CAD 3D
Bài số 35
Viết chữ 3D trong AutoCAD
Phần 8: Gán vật liệu trong AutoCAD 3D
Bài số 36
Gán Hatch cho bề mặt khối
Bài số 37
Gán vật liệu cho đối tượng
Phần 9: Một số ứng dụng của mô hình 3D (Tạo bản vẽ 2D, tính thể tích, trọng tâm)
Bài số 38
Lệnh SOLPROF tạo hình chiếu 2D
Bài số 39
Tạo các hình chiếu tự động trong Layout
Bài số 40
Tạo các mặt cắt, chi tiết tự động trong Layout
Bài số 41
Tính thể tích, trọng tâm của khối

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>