Chọn gà bổn tốt từ cha mẹ và anh em có thành tích tốt. Sao đó chọn theo cá thể cán. dáng. Khung xương cốt cho để đúc. Thì ra Gà con mới có dáng chuẩn được. Vì gà mẹ duy truyền cao về khung hình…. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh giúp mình để có clip tiếp theo được hay hơn Xin cảm ơn.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>