Hướng dẫn lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các loại tờ khai thuế qua mạng điện tử năm 2019.
+ Lập báo cáo trên phần mềm HTKK
+ Nộp online qua mạng
Chi tiết cách làm bạn có thể xem thêm ở đây:
=====
Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng
Website:
Sđt: Mr. Thật 0989.233.284

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>