#tknvlogs #NVTMusicOgf

Tại sao quả trứng gà có thể bay trên hơi nồi áp suất ?

Trước khi làm đc như vậy chúng ta cần chuẩn bị nồi áp suất trong nồi có thể linh sương hay là linh gì tuỳ các bạn để ý khi nào thấy nồi sì hơi ra là ok. Tiếp theo là quả trứng bình thường các bạn làm cách nào lấy hết lòng trắng và lòng đỏ ra khỏi quả trứng khi đó chúng ta còn lại vỏ trứng vì vỏ trứng nhẹ mới có thể bay đc còn khi để cả lòng trắng và lòng đỏ thì qur trứng nặng sẽ ko thực hiện đc. Rồi sau đó các bạn nhấc cái nút hơi của nồi áp suất ra và thả vỏ quả trứng vô là nó có thể bay đc rồi.

facebook :

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

12 thoughts on “Quả Trứng Gà Bay Trên Hơi Nồi Áp Suất Và Giải Thích Tại Sao ? | TKN Vlogs”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>