Cùng mẹ theo dõi sự phát triển của con yêu trong bụng
thai nhi tuần 22
Sự phát triển của bé tuần 22
thay đổi của cơ thể mẹ tuần 22
mẹ cần làm gì tuần 22
dinh dưỡng cần thiết tuần 22
vận động phù hợp tuần 22
sổ tay mẹ và bé
#cungmetheodoisuphattriencuabe
#thainhi22tuantuoi
#tuanthaithu22
#Suphattriencuabeotuanthaithu22
#nhungthaydoicuacothemeotuanthaithu22
#dinhduongcanthietotuanthaithu22
#vandongphuhoptuanthaithu22
#sotaymevabe

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

3 thoughts on “Tuần thai thứ 22 – Theo dõi sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần thai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>