GoUp family là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Với mục tiêu “Đánh thức ngôn ngữ – phát triển kỹ năng” GoUp Family luôn hướng đến việc phát triển toàn diện cho trẻ cả về nhận thức, kỹ năng và tâm lý. Trong đó, chú trọng vào việc cải thiện khả năng ngôn ngữ, điều chỉnh hành vi và cách ứng xử của trẻ trong cuộc sống.
Tại GoUp family, các chuyên viên tâm lý sẽ thực hiện các bài đánh giá, kiểm tra mức độ phát triển của trẻ bao gồm các bài kiểm tra ngắn để biết trẻ đang học được những kỹ năng cơ bản theo đúng độ tuổi hay không, hoặc để nhận biết sớm nếu trẻ có dấu hiệu chậm phát triển so với tuổi cũng như các bài kiểm tra để nhận biết liệu trẻ có mắc phải các vấn đề về rối nhiễu tâm lý nào khác nữa không. Nếu không phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, trẻ sẽ bỏ lỡ giai đoạn vàng để có cơ hội hoà nhập và phát triển.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>