Sợi dệt 1.5mm. Kim móc 3.0mm. Móc vừa tay.
Các bạn chia sẻ video ủng hộ lenviet nhé. Không coppy chart. Cảm ơn nhiều ạ!
X : Mũi móc đơn
V : 2 mũi móc đơn chung chân
B : bỏ 1 chân móc
Tạo vòng tròn
R1: 6X ……. 3V
R2: 6V ……. 6V
R3: 12V ……. 12V
R4: (2V, 1BV)*6 …. 18V
R5: 18BV ……. 18V
R6: (2V, 2BV)*6 …. 24V
R7: 24BV ……… 24V
R8: (2V, 3BV)*6 ….. 30V
R9: 30BV ….. 30V
R10: (2V, 2BV)*10 ……. 40V
R11_12: 40BV ………. 40V
R13: (2V, 4BV)*8 ……. 48V
R14_15 : 48BV …….. 48V
R16: (2V, 7BV)*6 …….. 54V
R17_18: 54BV ……. 54V
R19: (2V, 8BV)*6 ……. 60V
R20_35: 60BV ………. 60V

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

13 thoughts on “Crochet a hat Hướng dẫn móc nón sợi dệt cotton”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>