THÔNG SỐ KỸ THUẬT
* Thời gian tối đa: 99 phút 59 giây
* Thời gian tối thiểu: 1 giây
* Thời gian báo động: Khoảng 30 giây
* Nút thao tác: Cảm ứng
* Nguồn: 1 pin CR2032
* Kích thước sản phẩm: 60 x 96 x 13mm
* Trọng lượng sản phẩm: 63g
CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ
① Kiểm tra xem màn hình đã hiển thị [ 00 00 ] chưa. Nếu chưa, hãy chạm đồng thời 2 nút “分” và “秒”, màn hình sẽ hiển thị [ 00 00 ].
② Sau đó, chạm nút “分” để chỉnh phút, chạm nút “秒” để chỉnh giây.
Chạm và giữ để chuyển nhanh.
③ Kiểm tra lại thời gian đã cài đặt trên màn hình, sau đó chạm nút “ ス夕一ト / ス卜ップ ” để bắt đầu.
④ Khi thời gian về [ 00 00 ], thiết bị sẽ phát ra âm thanh “pipipi” trong khoảng 30 giây.
Để ngừng chuông báo, chạm một trong các nút thao tác, chuông báo sẽ ngừng lại, màn hình hiển thị lại thời gian đã cài đặt.
⑤ Để hủy thời gian đã cài đặt, chạm nút “分” và “秒” cùng lúc, màn hình sẽ hiển thị [ 00 00 ].
CHẾ ĐỘ ĐẾM THỜI GIAN
① Kiểm tra xem màn hình đã hiển thị [ 00 00 ] chưa. Nếu chưa, hãy chạm đồng thời 2 nút “分” và “秒”, màn hình sẽ hiển thị [ 00 00 ].
② Chạm nút “ ス夕一ト / ス卜ップ ” để bắt đầu tính thời gian.
③ Để ngừng thời gian đang đếm, chạm lại nút “ ス夕一ト / ス卜ップ ” để dừng lại.
Muốn tiếp tục đếm, hãy chạm lại nút “ ス夕一ト / ス卜ップ ” một lần nữa.
④ Để hủy thời gian đã lưu, chạm nút “分” và “秒” cùng lúc, màn hình sẽ hiển thị [ 00 00 ].
Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của Tanita!

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>