4 thoughts on “[Thực Dưỡng] Bị Mụn Lỡ Loét, Cơ Thể Không Được Thiếu Đường | Thầy Thích Tuệ Hải”

  • Tuyệt vời! Đường huyết 227 là mức đường huyết tối đa an toàn cho cơ thể. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây. Y học hiện đại đã bị khống chế bởi các tổ chức hiệp hội y tế các tập đoàn sản xuất thuốc. Họ cố tình hạ mức đường huyết xuống để bán thuốc tiểu đường. Hàng triệu người đã phải bị tiểu đường oan ức và phải dùng thuốc suốt đời. Kèm theo bao nhiêu biến chứng do thuốc tiểu đường gây ra.
    Thầy thật tuyệt vời khi là một trong những người hiếm hoi dám nói ra điều này. Công Đức vô lượng! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  • Tuyệt vời! Đường huyết 227 là mức đường huyết tối đa an toàn cho cơ thể. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây. Y học hiện đại đã bị khống chế bởi các tổ chức hiệp hội y tế các tập đoàn sản xuất thuốc. Họ cố tình hạ mức đường huyết xuống để bán thuốc tiểu đường. Hàng triệu người đã phải bị tiểu đường oan ức và phải dùng thuốc suốt đời. Kèm theo bao nhiêu biến chứng do thuốc tiểu đường gây ra.
    Thầy thật tuyệt vời khi là một trong những người hiếm hoi dám nói ra điều này. Công Đức vô lượng! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>