NHÂN QUẢ – NGHIỆP – NHÂN DUYÊN

Độ? Phật ư? Trời ư?

Xin thưa, gieo nghiệp thì dù có làm phước cả đời cũng trả nghiệp cũ đã. Không bao giờ có bù qua xớt lại hay xin xỏ. Cho nên biết sợ nghiệp thì sẽ bớt làm sai, còn không biết kiêng dè thì cứ chờ xem quả báo.

Nhân duyên cũng vậy, đó là kết quả của CỘNG DUYÊN hoặc CỘNG NGHIỆP nên chớ trách sao ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Ai bị kẻ gian hãm hại coi clip này xong sẽ cứ an nhiên đi, như mẹ tôi sẽ có phúc về sau

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

22 thoughts on “NHÂN QUẢ – NGHIỆP – NHÂN DUYÊN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>