Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Phim Ngắn: Điện Thoại Ma Ám Tâp 1: Ma Trơi Dẫn Đường Trong Nghĩa Địa
Hôm nay bọn mình đi vào nghĩa địa để kiểm chứng xem ma trơi có có là một hiện tượng hóa học hay là một sự việc tâm linh , tuy nhiên một sự việc không ngờ đến đã diễn ra ,,,

#ghosthub #matroi #điệnthoạimaám

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

25 thoughts on “Phim Ngắn: Điện Thoại Ma Ám Tâp 1: Ma Trơi Dẫn Đường Trong Nghĩa Địa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>