Các con đã được học tìm các thành phần chưa biết của phép cộng trừ, nhân, chia ở chương trình môn Toán lớp 2. Qua bài giảng này các con sẽ biết cách tìm thêm một thành phần chưa biết nữa đó là “Số chia”. Cùng cô Thanh Hà khám phá cách tìm số chia ngay nhé.
Xem thêm khóa toán lớp 3 của cô Hà tại: Học trực tuyến tại:
Fanpage:

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

23 thoughts on “Tìm số chia – Môn Toán Lớp 3 – Cô Bùi Thị Thanh Hà”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>