Máy kiểm tra, phân tích công suất, sóng hài :
Đo để phân tích nguyên nhân hỏng và xảy ra lỗi các thiết bị tủ nguồn một cách hiệu quả nhất.
– Kiểu đo: 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4
– Dải điện áp: 600.0 V AC
– Dải dòng điện: 500.0 mA đến 5.000 kA AC (phụ thuộc kìm đo)
– Dải công suất: 300.0 W đến 9.00 MW (phụ thuộc kìm đo)
Cấp chính xác
+Điện áp: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s.
+Dòng điện: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s + cấp chính xác kìm đo
+Công suất: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s + cấp chính xác kìm đo (tại hệ số công suất bằng 1)
Các thông số đo
+ Dòng điện điện áp RMS
+ Điện áp (1/2) RMS: nữa chu kỳ
+ Dòng điện (1/2) RMS: nữa chu kỳ
+ Tần số
+ P, Q, S, hệ số công suất/ Displacement Power Factor/ KWh, KVAh
+ Demand (Công suất tác dụng hoặc công suất biểu kiến)
+ Phân tích sóng hài tới bậc thứ 50 (Time series recording is not capable)
+ Điện áp và dòng điện đỉnh
+ Tổng điện áp hài, tỷ lệ méo
+ Voltage Unbalance Factor
+ K Factor (Time series recording is not capable)
+ Tổng dòng điện hài, tỷ lệ méo (Time series recording is not capable)
– Event Detection
Thanks you!

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

2 thoughts on “Máy kiểm tra, phân tích công suất, đo sóng hài/Cách đo sóng hài/Sóng hài là gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>