Nguyên Lý Diện Chẩn Đồng Ứng, Chữa Tiểu Đêm Táo Bón Bằng Bấm Huyệt – Thầy Lý Phước Lộc
Nguyên Lý Diện Chẩn Đồng Ứng, Chữa Tiểu Đêm Táo Bón Bằng Bấm Huyệt – Thầy Lý Phước Lộc
Đăng ký Kênh:

Lương Y Lý Phước Lộc

Lương Y Lý Phước Lộc đã phát triển Thuyết Đồng ứng trên khắp cơ thể người và ứng dụng thuyết này một cách nhần nhuyễn và đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông cụ thể hóa và mô tả bằng bằng các hình vẽ giúp cho người học dễ dàng tìm được các điểm đồng ứng phản chiếu.
Thuyết Đồng Ứng cho rằng: Những gì giống nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ với nhau. Cụ thể là những bộ phận có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau đều có những tương quan, có thể ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau.
Ví dụ : Sống mũi tương tự sống lưng nên có quan hệ với sống lưng (và ngược lại) hai cánh mũi có hình dạng tương tự như hai mông nên có ảnh hưởng đến mông. Gờ mày có dạng tương tự như cánh tay nên có liên quan đến cánh tay, ụ cằm có hình dạng như bọng đái nên có liên quan đến bọng đái…

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

3 thoughts on “Nguyên Lý Diện Chẩn Đồng Ứng, Chữa Tiểu Đêm Táo Bón Bằng Bấm Huyệt – Thầy Lý Phước Lộc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>