Người dùng doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi doanh số cũng như dự báo hàng tháng, hàng … Một bảng pivot báo cáo bán hàng giúp việc báo cáo theo yêu cầu. Mẫu đơn giản nhưng thanh lịch này cho phép bạn theo dõi doanh số theo quý cho tất cả các sản phẩm của mình. Thêm sản phẩm vào bảng, nhập doanh số …

Link :

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

One thought on “Các mẫu báo cáo doanh số bằng file excel pro”

  • Luu Hoang Phuc Tran says:

    Ban ơi cho mình hỏi phần mềm Sale Up free hay sao bạn? Và nếu không thì phí sử dụng là bao nhiêu vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>