Công thức kem.
6 kem pc.
6 kem xù.
6 kem zalo
6 kem thanh hiền
6 kem muôn thưở
6 kem e naco
6 kem e 100.
6 kem ngọc trai
1 kem body velvet
#cachlam #kemtron #spa #trangda #ngoctrinh #tronkem #cachlam #trắng #trộnkem #kemtrộn
#kemxù #youngone
#kempc
#kemmuonthuo #kemmuônthuở
#kemzale
#kemAC #ACthai #ACthái #arche
#ENACO #kemENACO
#kemthanhhien #thanhhien #thanhhiền
#keme100 #E100
#kemvelvet #velvet
Video chỉ mong giúp được các chị em biết làm kem trộn theo công thức có sẵn trên mạng

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

31 thoughts on “CÁCH LÀM KEM TRỘN THEO CÔNG THỨC SPA ( Trắng và Thấm). Trắng như ngọc trinh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>