One thought on “truyện tranh nhân quả nhân quả ba đời mới 2015”

 • Karaoke NHẠC PHẬT GIÁO says:

  Đeo hình Phật nơi cổ thì có những vấn đề như sau:
  – Ảnh Phật thấp hơn miệng mình, mà nguyên tắc của sự tôn kính thì ảnh tượng Phật phải cao hơn đầu mình khi đứng thẳng.
  – Ta ăn nhiều thứ bừa bãi, đưa vào miệng nhiều thứ không đàng hoàng đi qua phía trên ảnh Phật mà ta đang đeo.
  – Ta nói ra nhiều điều, không phải điều nào cũng sạch sẽ chân chính, nói ra phía trên ảnh Phật.
  – Có người hướng về phía ta để nói năng hay chỉ chỏ hành động không phải luôn đứng đắn, vô tình xúc phạm ảnh Phật.
  – Có những lúc ta đi vào những nơi ô uế, ta mang ảnh Phật vào theo.
  – Thân bất tịnh của ta ngày đêm tự nó vẫn bài tiết sự cấu uế, ảnh Phật cọ xát với thân bất tịnh của ta mãi.
  – Các tượng Bồ tát, nếu có ảnh Phật, đều đặt ở trên đầu.
  – Ta muốn giới thiệu Phật Pháp cho mọi người thì không phải bằng cách đeo ảnh Phật trước ngực, mà phải sống đời đạo đức mẫu mực trước cho mọi người tin tưởng.
  – Bác
  P/s: Nếu đang thờ Bồ Tát mà có thêm ảnh Phật thì phải sắp ảnh Phật CAO HƠN Bồ Tát ạ.

  ST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>