One thought on “THDT – Khô mắt, nguyên nhân và cách phòng ngừa – Sống khỏe”

  • Nhà mình chữa khỏi các bệnh về mắt ( trừ cận viễn đục tinh thể khiếm thị các bệnh này ko chữa được ) mà KO DÙNG THUỐC CHỈ 3 NGÀY ĐT – 0985158819 ( ĐÂY LÀ NGHỀ GIA TRUYỀN )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>