Bạn đang sử dụng office 2003. Một hôm copy tài liệu của 1 người bạn hoặc nhận được qua email, mà người kia lại dùng office 2007 hoặc 2010. Làm sao để xem được đây? Cài office 2007 hay office 2010 mới? KHÔNG NÊN. Hãy xem cách sử lý của video.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

19 thoughts on “Cách chuyển file word 2007 2010 sang file word 2003”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>