4 thoughts on “Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file Word 2010”

  • Thanh Cả Lê says:

    bạn chỉ dù cách cài khi in trên trang giấy mà mình đã chỉnh lề chuẩn khi in ra lại không đều nhau ở lề trên dưới là bị sao vậy máy in  HP P2035

  • Thanh Cả Lê says:

    chỉ dùm cho mình  cách cài mật khẩu cho cả tập tin với, vì mình mình như bạn chỉ cài được một tập tin thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>