2 thoughts on “Hướng dẫn kết nối bluetooth từ máy tính qua loa bluetooth, amply bluetooth”

  • Nguyễn Lệ Kiều My says:

    máy mình win 7 không thể tìm thấy loa bluetooth sony SRS-XB12 , dù nó có thể tìm được cái thiết bị khác
    chắc nó không tương thích với nhau , ai biết cách làm như thế nào k
    giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>