One thought on “[S7] Doraemon – Hình Nộm Đất Sét Bí Ẩn Của Nobita – Tập Đặc Biệt”

  • Có 14p tương đương 1 tập, bù trưa lun nha! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp nữa nhé. Mệt ời. Chúc bạn ngủ ngon gần 8h tối rồi, Chắc nhiều bạn còn thức hoặc ngủ rồi không chừng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>