#SongJiHyo #BongHong #RunningMan
Là nữ diễn viên duy nhất trong suốt gần 7 năm , Song Ji Hyo đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cô ấy là người mạnh mẽ thậm chí còn làm những công việc dành cho phái nam . Cô ấy luôn xây dựng được nhiều tình cảm của người xem đặc biệt sáu người con trai trong Running Man .
Cre :
My Fanpage :
Xem nhiều tin tức hơn :

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>