⭐️ Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về scrollspy – hiệu ứng điều hướng khi cuộn trang trong Bootstrap. Ngoài ra, để kết hợp với scrollspy, mình cũng hướng dẫn thêm về cách tạo menu cố định khi cuộn trang.

⭐️⭐️ Bài viết hướng dẫn và code mẫu:

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

One thought on “Bài 11: Scrollspy – Hiệu ứng điều hướng khi cuộn trang trong Bootstrap”

  • Cám ơn anh đã post các Videos này. Rất thích cách anh giảng và bố trí cho mỗi video – ngắn ngọn và dễ ứng dụng.
    Anh oi cho hoi, khi lam <h2></h2>, tai sao minh nên/phải bọc <div> cho nó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>