One thought on “Cách resize ảnh hàng loạt bằng photoshop”

  • Mai Loan Ngô says:

    Bạn ơi, mình thực hiện theo các bước trên nhưng ảnh k được resize. Không biết mình làm sai ở bước nào nữa. 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>