Công việc thường ngày đòi hỏi chia sẻ qua lại các tài liệu, tập tin, các thư mục cũng như dữ liệu quan trọng qua lại với nhau giữa các máy tính trong cùng mạng nội bộ (mạng Lan) là cần thiết và hiệu quả.
Windows 7 nhanh chóng trở thành hệ điều hành phổ thông trong các cá nhân, tổ chức cũng như các doanh nghiệp. Việc chia sẻ dữ liệu qua mạng nội bộ trên Windows 7 góp phần thúc đẩy công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Việc share dữ liệu tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất và làm được dễ dàng.

Để chia sẻ dễ dàng dữ liệu qua mạng nội bộ ngoài hệ thống mạng được kết nối, người chia sẻ phải nắm rõ các quyền truy xuất dữ liệu của tài khoản người dùng trên các máy tính khác nhau. Các thư mục dữ liệu hay ổ đĩa khi được chia sẻ phải add thêm quyền “Everyone” để mọi người trên máy tính khác có thể truy xuất, mở và đọc được dữ liệu từ máy đã chia sẻ một cách dễ dàng.
Đăng ký kênh (Subscribe):
Chi tiết xem tại:

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

2 thoughts on “[Share dữ liệu] Chia sẻ thư mục hay ổ đĩa qua mạng nội bộ trên Windows 7”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>