Máy giặt không vắt được có nhiều nguyên nhân.
Chúng ta có thể tự mình kiểm tra tại nhà trước để loại trừ các nguyên nhân đó trước khi gọi thợ đến
Hỏng thì thay thôi 😂

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

21 thoughts on “Máy giặt không vắt được thì tự sửa như nào? 😂”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>