Trong cờ Kinh hai kỳ thủ chơi giao hữu thăm dò nhau,một ván đấu gần đây kỳ thủ Nhạn Xuyên Sương(đen)đã phản công giành một trận thắng trước Hạ Phàm Tiên(trắng).Đây là video mô phỏng ghi lại trận đấu giao hữu đó,cờ Gánh Chém 2(tân luật Tinh Nhuệ-thăng long kỳ đạo forum)

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

10 thoughts on “Ván giao hữu cờ Kinh(tên của Gánh Chém 2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>