Đếm dữ liệu không trùng lặp thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel. Hàm đếm dữ liệu không trùng trong excel là đếm bỏ qua hay loại bỏ các giá trị trùng nhau.
Link file excel thực hành:
Video hướng dẫn công thức mảng sum(if):
Nhấn Like, Chia sẻ cho video và Đăng ký theo dõi kênh ủng hộ admin các bạn nhé. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

11 thoughts on “Đếm dữ liệu không trùng lặp thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>