Video nay nhằm mục đích hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi “This copy of windows is not genuine” màn hình đen … có nhiều bạn sẽ không biết đây là lỗi gì , kênh tin học xin giải thich ngắn gọn như sau : đây là lỗi các ban xài chùa win 7 chưa crack …. các bạn cứ làm theo video này sẽ khắc phục được lỗi

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

36 thoughts on “FULL windows 7 not genuine FIX build 7601 – Lỗi win 7 genuine”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>