Sử dụng chức năng Conditional Formatting để định dạng văn bản excel là một dạng câu hỏi trong đề thi Tin B, các bạn xem kỹ nhé!
Chúc các bạn thành công!

Tin học Châu Thông Phan
File bài tập ở trên download link dưới đây nhé!

Hướng dẫn Access Unmatched Query và FindDuplicate Query

Bài tập Query [Tin B UFM]
Link dowload bài tập Access

———– Châu Thông Phan

—– Tin học Châu Thông Phan

——

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

2 thoughts on “HD sử dụng Conditional Formatting trong Excel [Tin học Châu Thông Phan]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>