Ở video này, Kiemtiencenter sẽ hướng dẫn các bạn cách deactivate, xóa plugin và theme thủ công trong WordPress

Mục đích: Nhiều plugin, theme xung đột với plugin khác, hoặc xung đột với mã nguồn wordpress, hoặc bản thân plugin hay theme đó bị lỗi làm site bị lỗi, không vào wp-admin được, hoặc không vào trang plugin, theme để xóa được

KẾT NỐI VỚI KIEMTIENCENTER

★ Youtube:
★ Website:
★ Official Fanpage:
★ Email: cris@kiemtiencenter.com
★ Community:

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Hướng dẫn deactivate, xóa plugin và theme thủ công trong WordPress | Kiemtiencenter”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>