One thought on “Hướng dẫn học Excel cơ bản bài 1: giới thiệu về EXcel 2013”

  • ad cho excel có tính bảo mật kg ạ.mình kg rành lắm.để lưu dữ liệu giá cả các sản phẩm kinh doanh.có bị lộ ra ngoài k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>