Tạo hiệu ứng chạy chữ ngang màn hình. (thường để dùng giới thiệu, quảng cáo… v…v … mà bạn hay gặp trên các video clip hoặc trên truyền hình
My facebook:
My twitter:
Code (copy cho những bạn lười ghi :)) ):
Banner;10;0;32[delay; left to right; fadeawaywidth]

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

22 thoughts on “Hướng Dẫn Làm Hiệu Ứng Chữ Credit, Banner Chạy Ngang Màn Hình Trong Video Bằng Aegisub”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>