Video được thực hiện bởi:
Chuyên bán laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Phần mềm nhỏ gọn miễn phí Light Image Resizer giúp resize hình ảnh cho nhỏ lại để tiết kiệm dung lượng khi gửi email hoặc lưu trữ hay chia sẽ cho nhanh chóng.
Hướng dẫn cách thu nhỏ nhiều hình ảnh hoặc cả một thư mục hình ảnh cùng lúc mà không cần Photoshop.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Hướng dẫn Resize Thu Nhỏ Dung Lượng Hình Ảnh Hàng Loạt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>