King kong dạy máy bay trực thăng một bài học – đồ chơi trẻ em B111V Kid Studio là video có nội dung: Trực thăng bắt nạt bạn bè. Chẳng may bay va vào bác King kong nhưng lại được bạn bè cầu xin giúp nên mới được bác Kong thả ra. Không nên trêu chọc bạn bè , rất hay cho các bé xem.

Website:
Facebook:
Twitter:

Copyright © Funtime Media Corp. JSC

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>