#Lamquatdieuhoatrigia50k #Sangtaomuahe #Lagitonghop
Video mang nhầm mục đích hướng dẫn làm quạt hơi nước chống nắng nóng mùa hè cho các bạn với những vật dụng trong nhà, nhất là cái nắng nóng Miền Trung.
Vì là kênh mới nên mong các bạn có gì thông cảm và ủng hộ
Mọi ý kiến hay cần hướng dẫn thêm các bạn liên hệ facebook:
Xin chân thành cảm ơn

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

44 thoughts on “Làm quạt điều hòa mini 50k/ Sáng tạo mùa hè/ Lagi tổng hợp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>