2 thoughts on “Sửa lỗi cắm chuột vào Android TV Sony không chọn được bàn phím ảo”

  • A ơi e cắm chuột vào tv sam sung lúc đầu có thể dùng chuột chỉ vào chữ trên bàn phím để gõ nhưng lúc sau e bấm vào đâu ấy sau đấu chỉ vào chữ trên bàn phím để bấm thì ko đc nữa phải bấm bằng điều khiển ..a chỉ e vs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>