Cô Lê Thị Thu Hương – PEN-M 2019 – Bứt phá 8-10 điểm trong 2 tháng cuối cùng!

— 37 bài giảng nắm chắc 8 ĐIỂM Phòng luyện ~1.800 câu hỏi tự luyện (có đáp án).

— Chiến thuật làm bài nhanh, nhận biết chính xác các dạng bài, giải quyết “gọn” câu hỏi vận dụng thực tế.

— Cung cấp 5 đề tiêu chuẩn chọn lọc, để học sinh tham khảo và rèn luyện

Khám phá ngay PEN-M 2019:

Chúc em ôn thi đạt kết quả tốt!

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

One thought on “Chiến tranh thế giới thứ hai – Lớp 12 – Cô Lê Thị Thu Hương – PEN-M 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>