File ẩn thường là những phần mềm, mã độc hại với mục đích duy nhất là phá hủy file dữ liệu, chạy ngầm, khiến máy chạy rất chậm.

Đây là những cách hiện file ẩn trên win 7 không cần dùng phần mềm, hy vọng sẽ hữu ích với máy tính của bạn.

Sau khi tìm được file ẩn, hãy xóa nó hoặc sử dụng phần mềm xóa file để xóa tận gốc.

CHi tiết cách hiện file ẩn:
Chi tiết phần mềm xóa file cứng đầu:

Theo dõi IT Computer

– Fanpage:
– Twitter:
– Pinterest:
– Behance:
– Medium:
– Twitch:

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>