Cách tạo dấu và số ở đầu đoạn trong word
====================================
CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM CÁC CLIP SAU ĐÂY
1. Hướng dẫn phần Chia cột, tạo bảng, đặt tab trong bảng và tạo dropcap, đóng khung, tô nền
2. Sử dụng các chức năng trong hộp thoại font, căn lề
3. Hướng dẫn cách Tạo dấu đầu đoạn, chèn hình nghệ thuật, căn lề cho đoạn, đóng khung, tô nền cho đoạn
4. Hướng dẫn Chèn hình, tạo dropcap, tạo khoảng cách giữa các đoạn, chèn autoshape
5. Hướng dẫn căn lề cho đoạn, tô màu chữ, thụt lề trái, lề phải, tạo khoảng cách giữa các đoạn, đổi phông chữ
6. Hướng dẫn cách Tạo tiêu đề, tạo bảng, căn lề cho đoạn, tô nền cho văn bản word 2003
7. Hướng dẫn cách Chỉnh lề cho đoạn, chia cột, chèn hình, tạo dropcap trong word 2003
8. Hướng dẫn đặt tab, tạo dấu và số ở đầu đoạn, đặt lề cho đoạn, tạo bảng, chèn hình, tạo dropcap
9. Cách tạo dấu và số ở đầu đoạn trong word
10. Hướng dẫn cách tạo bảng , kẻ khung , và chia cột trong microsoft word
11. hướng dẫn chi cách chèn hình ảnh, kẻ bảng, kẻ khung, tô nền trong word
======================================
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>