6 thoughts on “Thủy Hử – 1 – Vương Giáo Đầu, Phủ Duyên Lánh Gót”

  • Nghe chuyen .căm nhất thằng tống Giang .ko co con quỷ này lich sử xẽ co ket tot đẹp cho 108 vi anh hùng .nhưng cuoi cùng hủy hoai trong tay con chó họ tống này .loai họ tống này chỉ làm ăn mày cũng ko sứng đáng cầm bát xin cơm .toi càng nghe càng cảm thấy hận thù thằng tống Giang

  • Nguyễn Ngọc Tôn says:

    Cái lão Thánh Thán này đọc bộ Thuỷ Hử từ năm 10 tuổi rồi nhất nhất cho rằng Thuỷ Hử như là một tuyệt tác số một trên đời,hết lời ca ngợi tán tụng . Tôn Thi Lại Am là bậc nhất văn sĩ mọi thời đại. Sau này đọc bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa thỳ mới phải suy ngĩ lại , mới phải cải ngôn tôn La Quán Trung lên hàng văn sĩ bậc nhất. Thánh Thán ơi , sao mà nông nổi vậy ! Còn quanh quẩn bên cái ao làng mà làm như tỏ tường hết chuyện thiên hạ vậy !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>