Chế độ Sleep trong Windows 10 là một bước phát triển so với Windows 7, nó giúp các bạn tiết kiệm pin hoặc tiết kiệm điện khi máy tính không sử dụng, tuy nhiên nếu các bạn thường xuyên upload file lên Youtube các bạn có thể gặp rắc rối, nó sẽ tự tắt máy tính của bạn khi file chưa up lên hết.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

13 thoughts on “Hướng Dẫn Tắt Chế Độ Sleep Trong Windows 10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>