Trong Photoshop CS6: Có thêm lệnh Puple Wrap. giúp điều chỉnh cấu trúc chi tiết của hình.
Bài 3_Chuỗi tự học Photoshop

Trong nghệ thuật đồ họa và hình ảnh: Thì khi thiết kế ảnh. Bạn nên sử dụng tỷ lệ vàng. Một hình chữ nhật hoặc hình vùng hoặc hình tròn. Bạn chia làm 3 cho các cạnh. Những điểm giao nhau chính là tỷ lệ vàng. ảnh nằm trên những điểm đó. Người ta sẽ chú ý vào đó

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

2 thoughts on “Bài 3_Các xoay ảnh trong Photoshop_Điều chỉnh các ảnh của vùng chọn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>