Bộ cờ lê đánh lửa, cờ lê mở ống 8 cây 121S8M Elora Germany.
Gồm các kích cỡ: 8×10, 9×11, 12×14, 13×15, 14×16, 17×19, 21×23, 22×24mm.
Trọng lượng: 1180 gam.
Xuất xứ: Elora Germany.

Tham khảo tất cả các loại cờ lê theo link này:
Cờ lê tự động:
Cờ lê 2 đầu miệng:
Cờ lê vòng miệng:
Khóa 2 đầu vòng:

Liên hệ: 0969276080
Email: thanh@lukas.vn
Công Ty TNHH Thiết Bị Lukas.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

3 thoughts on “Bộ cờ lê đánh lửa, cờ lê mở ống 8 cây 121S8M Elora Germany”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>