One thought on “Cách cài đặt gập màn hình laptop win 7 để sleep-hibernate-shutdown”

  • Máy e ở chế độ slepp mà bật lên phải ấn phím pow ms dc ..giờ e muốn cài đặt sao cho ấn chuột cũng mở dc thì cài sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>